עלז

(ראה גם: שמחה, ששון)

מלבי"ם:

פעל עלז מציין השמחה בפועל על ידי ריקוד ורעדה מחמת שמחה ושכרות, השמחה היא בלב, והתעלז הוא המרקד מרוב שמחה. (הכרמל)

רש"ר הירש:

אעלוזה - עלז מלשון חלץ, שחרור ממוסרות, בשמחה באה ההכרה האמיתית, כמו שאמרו רז"ל אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה. (תהלים ט ג)