עלטה

(ראה גם: אפלה, חושך)

רד"ק:

ועלטה היה - הוא החושך החזק. (בראשית טו ז)

ר' בחיי:

ג' מיני חושך הם, עלטה הוא חושך של בין הבתרים, אפלה הוא חושך של מצרים, ערפל הוא חושך של מתן תורה. (שמות י כא)