עלילה

תרגום יונתן

עלילות דברים - ערר דמילין. (דברים כב יד)

אבן עזרא:

עלילות - כמו סבות. (שם)

מלבי"ם:

עלילותיו - פעולות הצומחות מתכונות נפשיות אצל בני אדם. (תהלים קג ז)

עלילותיו - ההנהגות שלפי מדותיו. (שם קה א)

פעל עלל ושם עלילה מציין הפעולה היוצאת מתכונה נפשית מוסרית, ומורה פעולה ששרשה בתכונת הנפש כמו רחמים וחסד וענוה וחנינה שמקורם בנפש. ונוכל לומר שהבונה פעל ועשה הבית, אבל לא יצדק לומר שעלל את הבית, שעלל לא יבא רק על הפעולות הצומחות ממדת הנפש רע או טוב. ואצל ה' מורה שם עלילה על הנהגה מיוחדת לא הנהגה בפעולה ומעשה טבעית, רק הנהגה השגחית ששרשה מצד דרכים אשר כיוצא בהם באדם יצא מתכונות נפשיות. (הכרמל)

רש"ר הירש:

אשר התעללתי - עלילה אינה מעשה נפרד אלא שרשרת מתפתחת של מעשים או עשייות. התעלל - להיראות מתוך שרשרת פעילויות רצופה... (שמות י ב)

עלילה - מעשה הוא המפעל הגמור, עלילה היא התפתחות הענינים, התבשלות ההתפתחות בזמן. (תהלים סו ה)