עלמה

רש"י:

העלמה - אשתו, ויש מפרשים שהאות הוא כי היתה עלמה שאינה ראויה לילד. (ישעיה ז יד)

רד"ק:

העלמה - אינה בתולה אלא קטנה. (שם)

הכתב והקבלה:

העלמה - נאמר על ההתפתחות הגשמית בימי הנעורים, שעליה נתנו הם את עיניהם, ואצלו כתב והיה הנערה, שהוא על התעוררות הרוחניות. (בראשית כד מג)

מלבי"ם:

שמות עלם ועלמה יציינו שנות הבחרות בזכר ובנקבה, בין בתולה ובין בעולה. ומציינים חוזק ובריאות הגוף, והם שמות הכבוד יותר מנער ונערה. (הכרמל)