עלמות   כלי שיר

רש"י:

על עלמות - כלי שיר. (תהלים מו א)

רש"ר הירש:

על עלמות - סודות השיר או סודות שבלב המשורר. (שם)