עלמות

תרגום יונתן:

ינהגנו עלמות - כיומי טליותנא. (תהלים מח טו)

רש"י:

כאדם המנהיג בנו קטן לאט. ולמנחם לעולמים. (שם)

רד"ק:

עלמות - לעולם, ולבעל המסורת ב' מלים, והטעם כאשר נהגנו בנעורינו, ויש אומרים ונעלם. (שם)