עלף

(ראה גם: התעלף)

רש"י:

עולפו - לשון עייפות. (ישעיה נא כ)

עליו עולפה - פסק לחלוחיתם כאדם מתעלף ורוחו פורחת. (יחזקאל לא טו)

מעולפת - מתוקנת, כמו ותתעלף. (שיר ה יד)

רד"ק:

עולפו - עייפות ורסוק אברים שלא יוכלו לעמד. (ישעיה נא כ)

אברבנאל:

עולפו - על המתים המושלכים בחוצות, או על השבוים שכאילו נלכדו ברשת. (שם)