עלץ

(ראה גם: חג, עלז, שמחה, ששון)

מלבי"ם:

ההבדל בין עלץ לשאר לשונות המורים על שמחה הוא, שעלץ בא לרוב על השמחה הנפשית והרוחנית שישמח בה'. (הכרמל)

רש"ר הירש:

יעלצו - על רגש שחרור, מלשון חלץ, שוש הוא רגש פריחה פנימית, ושמח רגש של צמיחה פנימית. (תהלים סח ד)