עמדי

(ראה גם: עם)

רש"ר הירש:

עמדי - מלה זו משורש עמד מורה על שותפות הדוקה, בה האחד עומד בכוחו של השני, אך יש לתמוה על כך, שמלת יחס זו מצויה רק בגוף ראשון. (בראשית כז כ)