עמורה

(ראה גם: סדום)

תרגום יונתן:

ומשדמות עמורה - ועצתהון בישין כעצתהון דעם עמורה. (דברים לב לב)

רד"ק:

עם עמורה - ששונאים את הזרים והחלשים. (ישעיה א י)

הגר"א:

בסדום ישבו הקצינים וכן בציון, ובעמורה ישב ההמון. (ישעיה א ט)

מלבי"ם:

עמון כעמורה - שחרבה יותר, כי מסדום נשארו לוט ובנותיו. (צפניה ב ט)

העמק דבר:

מגפן סדום - סדום היתה כרך ואנשיה אפרתים, אך עבדיהם מריעים בפקודת אדוניהם, ועמורה היו לה שדמות ואנשיהם כפריים ומריעים בעצמם. (דברים לב לב)