עמל

(ראה גם: יגע-יגיעה)

תרגום יונתן:

ולא ראה עמל - עבדי לאות שקר. (במדבר כג כא)

רש"י:

עמל - לשון עבירה, כמו הרה עמל. לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום. (שם)

רמב"ן:

עמל - ויתכן עוד לפרש כי און במקום הזה כמו "תחת און ראיתי אהלי כושן", ועמל כמוהו, וכן תחת לשונו עמל ואון וכזב ושקר, כי שקר הוא יקרא און ועמל בעבור שלא יגיע לאדם ממנו רק העמל. (שם)

מאירי:

עמל - הבל וריק. (תהלים צ י)

מלבי"ם:

שם ופועל עמל מציין טלטול ויגיעת המחשבה פעמים לטוב ופעמים לרע, העמל שיעמול בשביל עסק עצמו ויגיע לתכליתו הוא לטוב, והעמל שיעמול לעצמו לבלי תכלית או שיעמול בסבת אחרים או בעד אחרים הוא לרע, וכשיבאו נרדפים "עמל ואון" יחד מציין עמל רושם הרע בנפש לעשות און בפועל, ותכונת הנפש בעת עשותו הרע והעצות בלב איש איך להוציא האון לפועל. ומה שאחרים מיגעים אותו אינו נקרא עמל, ולכן לא נמצא בפועל יוצא, ומזה למדו "ואת עמלינו" אלו הבנים, כי לא קאי על מה שהמצרים מיגעים אותם בעבודתם, רק על מה שעמלו לעצמם ולא הועילו בעמלם. (הכרמל)

רש"ר הירש:

את כל עמלי - עמל איננו עבודה בדרך כלל, אלא רק יגיעה לריק. עבודה שאין שכרה בצדה. (בראשית מא נא)