ענר

ילקוט ראובני:

חנוך אלעזר יוסף הוא ענר אשכול וממרא, חנוך הוא ענר בהיפך אתוון נע"ר, ונתגלגל בלבוש כנעני שהוא אליעזר, ומאליעזר יוסף דאיהו ממרא שנתגלגל בחיק בלהה רחל, שחשבונם ממר"א, ושלשתם נקראו נערים, חנוך נקרא נער, שנאמר חנוך לנער על פי דרכו, אליעזר נקרא נער שנאמר ויתן אל הנער וגו', יוסף דכתיב והוא נער את בני בלהה. (וירא בתחלה)

העמק דבר:

והם בעלי ברית אברם - אמונת, ברית כינוי לאמונה, שהמאמין ועובד הרי זה כריתות ברית שיהא עובדו והאלקים ישגיח עליו, על כן יצאו עם אברהם (למלחמת המלכים) וגם בטחו בה'. (בראשית יד יג)