עסה

(ראה גם: בצק, חלה, לחם)

מלבי"ם:

ההבדל שבין שם עסה ושם בצק, שעסה נקרא תיכף משנגבל הקמח במים ונתערב עמו, ושם עסה בלשון משנה נגזר מפועל "ועסותם רשעים", וכן שם עסיס על משקה היוצא מהפירות שנתמעכו על ידי כתישה כקמח שנגבל ונתמעך במים. ובלשון המקרא "עריסותיכם" הרי"ש נוספת. (הכרמל)