עסיס

תרגום יונתן:

והטיפו ההרים עסיס - חמר מרת. (עמוס ט יג)

רש"י:

עסיס - יין הטוב. (יואל א ה)

רד"ק:

עסיס - כל משקה פרות היוצא על ידי סחיטה, מלשון "ועסותם רשעים". (עמוס ט יג)