עצה   לעומת העצה

תרגום אונקלוס:

לעומת העצה - לקביל שדרתא. (ויקרא ג ט)

אבן עזרא:

לעומת העצה - ידוע ממקומו, ואין לו אח, ויש מי שהוציא מגזרת עץ בדרך רחוקה. (שם)