עצומות

תרגום יונתן:

עצומותיכם - חזותכון. (ישעיה מא כא)

אבן עזרא:

עצומותיכם - כמו ריבכם. (שם)

רד"ק:

עצומותיכם - ריבכם, או דברים עצומים שעשיתם. (שם)

מלבי"ם:

עצומותיכם - יותר חזק מריב. (שם)