עציון גבר

 

ונעבור מאת אחינו בני עשו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעציון גבר, ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. (דברים ב ח)

ואני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אילות על שפת ים סוף בארץ אדום. (מלכים א ט כו)

יהושפט עשה אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך, כי נשברו אניות בעציון גבר. (שם כב מט)

אז הלך שלמה לעציון גבר ואל אילות על שפת הים בארץ אדום. וישלח לו חירם ביד עבדיו אניות ועבדים יודעי ים ויבאו עם עבדי שלמה אופירה ויקחו משם ארבע מאות וחמשים ככר זהב ויביאו אל שלמה. (דהי"ב ח יז)

ילקוט ראובני:

ויסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר וגו', כתבו המקובלים שנקרא עציון גבר לפי שהיו בו אנשי מועצות דבקיאי הוי בחכמת תרנגול הנקרא גבר, כי הוא מבחין בין יום ובין לילה אף בצורתו ובכרבלתו נכמסים דברים נפלאים, והמבין סוד מגדל הפורח באויר פגע ונגע בסוד זה. (מסעי)