עצרה

(ראה גם: עצרת)

רש"י:

קראו עצרה - אסיפה. (יואל א יד)

אבן עזרא:

עצרה - שלא יעשה אדם מלאכה, וליפת קהלה. (שם)

אברבנאל:

לא אוכל און ועצרה - נעצרים ויושבים בבית המקדש כגוי שצדקה עשה. (ישעיה א יג)