עקב   ויעקבני

תרגום יונתן:

ויעקבני - ושקר בי. (בראשית כז לו)

תרגום אונקלוס:

ויעקבני - וחכמני. (שם)

רש"י:

ויעקבני - כתרגומו וכמני ארבני, ויש מתרגמין וחכמני, נתחכם לי. (שם)

עקב הלב - מלא תואנה ועקובה מכל רעה. (ירמיה יז ט)

אבן עזרא:

ויעקבני - כמו מרמה, וכן בעקבה, ויתכן היותו מגזרת "עקוב הלב", "והעקוב למישור". (בראשית כז לו)

מלבי"ם:

פעל עקב נרדף עם ארב, והבדלם הוא שעקב גדרו הדרך הסבובי בפועל על ידי ערמה, כמו "ואת עקבו מים לעיר" (יהושע ח') והוא המחנה המזומן לסבב את האויב, "עקוב הלב" מסובב מכל ציורים רעים ומדות רעות האורבים עליו להחטיאו. (הכרמל)

העמק דבר:

ויעקבני - סבב אותי כעקב עד שהגיע למטרה. (בראשית כז לו)