עקב

זהר:

תא חזי, מה כתוב, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו, מהו בעקב עשו, וכי יעלה על דעתך שידו אוחזת ברגלו, אינו כן, אלא ידו אוחזת בההוא מי שהוא עקב, ומי הוא הוא עשו, כי עשו נקרא עקב, משעה שעקב אותו אחיו, ומיום שנברא העולם קרא אותו הקב"ה עקב, (כי עשו הוא בחינת נחש) שכתוב בו הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, שפירושו, אתה שנקראת עקב תשופנו תחילה, ולבסוף הוא ישוף ראשך מעליך, ומי הוא (ראשו הוא) סמאל, שהוא ראש הנחש שמכה בעולם הזה. (משפטים שיג)

 

אבן עזרא:

הוא הרגל, ואם הראש הוא ראשון זה אחרון, וכן "את עקבו מים". (בראשית ג טו)

ולפי דעתי שהעברים יקראו העקב שכר, והעונש הרע חטאת... (שם ד יג)