עקד

תרגום יונתן:

העקודים - דסימנא ברגליהון. (בראשית ל לה)

תרגום אונקלוס:

העקודים - רגוליא. (שם)

רש"י:

ויעקד - ידיו ורגליו מאחריו הידים והרגלים ביחד היא עקידה, והוא לשון עקודים, שהיו קרסוליהם לבנים, מקום שעוקדים אותן בו היה ניכר. (בראשית כב ט)

אבן עזרא:

עקודים - ברגל, והטעם שומה שעקדה הרגל. (בראשית ל לא)