עקרת

תרגום יונתן:

עקרת הבית - כנישתא דישראל דמתילא לעקרא דיתבא מוריקא. (תהלים קיג ט)

מלבי"ם:

עקרת הבית - האשה ששתתה כוס עקרים והקב"ה ירפא אותה בהשגחתו עד שתהיה אם הבנים שמחה... (הכרמל)