עקר

תרגום יונתן:

או לעקר - או לשריש פולחנא נוכראה למשמשא לה. (ויקרא כה מז)

תרגום אונקלוס:

לעקר - או לארמאי מזרעית גיורא. (שם)

רש"י:

לעקר - משפחת גר זה הגוי, כשהוא אומר לעקר זה הנמכר לע"א עצמה להיות לה שמש. (שם)

אבן עזרא:

לעקר - כמו שרש, והטעם ששב לדת ישראל הוא ממשפחת גר, ואין ריע לו. (שם)

רמב"ן:

לעקר - ...וקרא עכו"ם עקר בעבור שאדם חייב לשרש אחריה ולעקרה... (שם)

רשב"ם:

לעקר - שנעקר מזה המלכות רחוק מארצכם, לא תושב ולא גר ולא גוי ואזרח. (שם)