ער   מואב

(ראה גם: מואב)

תרגום יונתן:

ער - לחיית. (דברים ב ט)

אבן עזרא:

נתתי את ער - מואב, ויתכן שלקחה סיחון וחזרה למואב באחרונה. (דברים ב ט)

רד"ק:

ער - אולי ערוער שהיא למואב, ויש מפרשים עיר. (ישעיה טו א)

רשב"ם:

ער מואב - עיר מלוכה של מואב נקראת ער. (במדבר כא כח)

אברבנאל:

אכלה ער מואב - מחוז של מואב. (שם)