ערג

רש"י:

תערג - תצעק. (יואל א כ)

תערג - בא על קול האיל. (תהלים מב ב)

רד"ק:

תערוג - אולי הנקבה עורגת יותר מהזכר, תהמה מרוב תאוה, והוא על קול האיל. (שם)

רש"ר הירש:

תערוג - כנראה הקול של החיות המחפשות מים בדרך כלל, האילה שומעת קול המים ואינה מגיעה אליהם, כן ישראל עורגים להשיג הגאולה. (שם)

מלבי"ם:

פועל ערג בא על נהימת בהמות שדי מחמת צמאון. (הכרמל)