ערה

רד"ק:

ערה מגן - גילו המגינים להלחם. או הדביקו המגינים לחומה לחתור לתחתיה. (ישעיה כב ו)

מלבי"ם:

פעל ערה הוא ענין גלוי, ואם נוסף בו וי"ו יורה התגלות מקום שיש גנאי בגלותו, כמו לגלות ערוה... ומצד זה ישתתף לפעמים פעל ערה על העקירה והריסה הפך של מתערה כאזרח רענן, כמו "ערו ערו עד היסוד". (הכרמל)