ערער

תרגום יונתן:

תפלת הערער - דמצטדין. (תהלים קב יח)

רש"י:

ערער - עץ יחידי, ולמנחם שם עץ. (ירמיה יז ה)

תפלת הערער - הצועק, או הרוס ונשחת. (תהלים קב יח)

רד"ק:

כערער - פירש רב האי שהוא קוץ מבחוץ ומבפנים פרי נאכל. (ירמיה יז ה)

מצודת דוד:

תפלת הערער - נכה רוח המתעורר תמיד בתפלה. (תהלים קב יח)

מלבי"ם:

ערער הוא מענין ערירי, "כערער בערבה", אילן העומד בערבה ערירי ובלתי מוליד בדומה לעשות פרי. (הכרמל)