ער

תרגום יונתן:

ויהי ערך - והוה בסעדיה דגברא די את בעל דבביה. (שמואל א כח טז)