עשן

תרגום יונתן:

עשנת - לא קבילת. (תהלים פ ה)

אבן עזרא:

עשנת בתפלת - בעת תפלתם עלה אליך עשן, התפלה היתה כעשן. (שם)

הכתב והקבלה:

והקטיר - שם קטור הונח על האדים והחלקים המימיים העולים מן גשם לח שיחום באור, ועשן הוא עצמית החלקים המלחיים שהגשם מורכב מהם בעצמיותו, ולפיכך יש להם טעם חריף המזיק לעינים... (ויקרא א יג)