עשת

תרגום יונתן:

עשתו - קנו נכסין. (ירמיה ה כח)

רש"י:

עשתו - גוף עב. (שם)

רד"ק:

עשתו - זכו, כמו עשת שן, כי השמן עור בשרו רך. (שם)