עתודות

תרגום יונתן:

עתודותיכם - וקרוי תושבחתהון. (ישעיה י יג)

רש"י:

ועתודותיהם - מצבם ומעמדם. (שם)

אבן עזרא:

ועתודותיהם - ממון שיזמן האדם כדי שימצא לעתיד. (שם)

מלבי"ם:

ועתודותיהם - לקחתי מהם גם הטענה לעתיד על ארצם, כי הושיבם כך שהתבלבלו הגבולות (שם)