עתי

תרגום יונתן:

איש עתי - די מזמן מן אשתקד. (ויקרא טז כא)

אבן עזרא:

עתי - מזומן לעתו, או מנהגו ללכת בכל עת בכפורים, והיו"ד להתיחס לעת, כמו פנימי, והמפרשים חכם אינו. (שם)

רשב"ם:

עתי - בקיא בדרכים ובמדברות, ורגיל בכל עת ששולחים אותו. (שם)