פאר   לא תפאר

תרגום יונתן:

לא תפאר - לא תתבקרון יתהון מן בתר כן. (דברים כד כ)

תרגום אונקלוס:

לא תפאר - לא תפלי. (שם)

אבן עזרא:

לא תפאר - לא תחפש הפארות והם הסעיפים, וכן ותעש בדיה ותשלח פארות.. (שם)

רש"ר הירש:

לא תפאר - שלא תטול תפארתו ממנו, אסור ליטול את הפרי שבראש האמיר, שהוא פאר האילן, והרי כאן מצות פאה לאילנות... יש להניח את הפרי שבראש האמיר שרגילים ליטול אותו לאחרונה... (שם)