פאר   תפארת

(ראה גם: תפארת)

מלבי"ם:

ההבדל שבין פאר ובין כבוד הוא שהפאר והתפארת יתכנו רק במעלה הנקנית בבחירה ורצון צוריית או מוסריית על ידי אמצעות השכל, כמו מעלת החכמה ותקון המדות, ולא יתכן תפארת למעלה טבעית, כמו שלא נפאר את הדבורה בשלמות מלאכתה כי הוא טבעי לה, כן לא יתפאר אדם בתואר היופי או הזקנה, אך יכבדו אדם בתואר היופי או הזקנה, אך יכבדו את הזקנים ויפארו את החכמים... ותפארת אצל ה' מציין דברים הנשגבים שיעשה למעלה מן הטבע, שבם יתפאר ויתהדר. (הכרמל)