פגר

רש"י:

פגרו - נמנעו, ולדעתי לשון נהרסו. (שמואל א ל י)

רד"ק:

פגרו - שבתו, מפני חולשתם מהרדיפה. (שם)