פגש

חזקוני:

ויפגשהו ה' - לשון אפגשם כדוב שכול. (שמות ד כד)

מלבי"ם:

ראה פגע.