פורת

תרגום יונתן:

בן פורת - ברי דרבית ותקיפת. (בראשית מט כב)

תרגום אונקלוס:

בן פורת - ברי דיסגי ברי דיתברך. (שם)

רש"י:

בן פורת - בן חן. (שם)

אבן עזרא:

בן פורת - בן כמו סעיף והוא לשון נקבה... ויש מי שפירש אותה מלשון ותשלח פארות. (שם)

רמב"ן:

בן פורת - ודומה לי שהוא ממה שאמר פורנא ליתמי, שפירושו השבח שהשביחו... אבל בן פורת הוא כדעת אונקלוס מלשון פוריה ועניפה, או כדברי בעלי הדקדוק שעשו פורת מלשון ותארכנה פארותיו, והם אמרו כי בן כמו נטע, והענין כאלו אמר נטע שבו פארות רבות יוסף. ועל דעתי בן כמשמעו, יאמר יוסף כי הוא בן שהוא כמו פארות אילן שתול על המעין... (שם)

בעל הטורים:

בן פורת - בגימטריא מנשה ואפרים. דבר אחר בן פותר, על שם פתרון החלומות. (שם)

ספורנו:

בן פורת - הנה יוסף הוא בן גפן פורת ענף של גפן פוריה העושה צל לרבים כדרך הגפן... (שם)