פחה

רב סעדיה גאון:

פחות - שלטונים וקצינים. (דניאל ג ב)

מצודת דוד:

פחת מואב - היה מושל במואב. (עזרא ב ו)