פחז

רמב"ן:

פחז כמים - קלות דעת כמו חפזון. (בראשית מט ד)

רש"ר הירש:

פחז כמים - וכן אנשים ריקים ופוחזים (שופטים ט' ד'), נראה כי מציין ליקוי אופי, אך אין לדעת מהו. כאן פחז סמוך למים, שהם חסרים יציבות פנימית, הוה אומר חוסר יציבות כמים היורדים למקום נמוך או נוזלים ומתקדמים במהירות... (שם)

העמק דבר:

פחז כמים - גם נבהל במעשיו וגם נשאר בהם... (שם)