פחתת

תרגום יונתן:

פחתת היא - דצורעא שקיעא היא. (ויקרא יג נה)

תרגום אונקלוס:

פחתת היא - תברא היא. (שם)

רש"י:

פחתת היא - לשון גומא, כמו (שמ"ב י') "באחת הפחתים", כלומר שפלה היא, נגע שמראיו שוקעים. (שם)

אבן עזרא:

פחתת - אין לה אח במקרא, והיא ידועה בלשון חז"ל, וטעמו חסרון הוא שאירע. (שם)

מלבי"ם:

פחתת - שם פחת לא נמצא במקרא רק על החפירה בעומק, ובלשון חז"ל נמצא על הגרעון לא פחות ולא יותר, ומענין זה פירשוה הרשב"ם שפירש שמפחית ומחסר. והראב"ע כתב שהוא חסרון בבגד ואין בזה טעם שהיה לו לומר צרעת ממארת... (שם)