פלא   לפלא

תרגום יונתן:

לפלא נדר - לפרשא. (במדבר טו ג)

אבן עזרא:

לפלא - לפרש, וכן "והפלה ה'". (שם)