פלל

(ראה גם: תפלה)

תרגום יונתן:

לא פללתי - לא חשיבית. (בראשית מח יא)

ופללו - יתון לקדם דיינא ויפלי ביניהון. (שמואל א ב כה)

רש"י:

ופללו - לשון משפט. (שם)

לא פללתי - לא מלאני לבי לחשוב מחשבה שאראה פניך עוד, פללתי לשון מחשבה, כמו (ישעיה ט"ז) הביאי עצה עשי פלילה. (בראשית מח יא)

רד"ק:

מי יתפלל - מי יכנס עבורו למשפט על השי"ת, או לשון תפלה. (שמואל א ב כה)

חזקוני:

לא פללתי - לשון תפלה, כמו ויעמוד פנחס ויפלל, לא התפללתי לראות עוד פניך, שהרי אמרתי טרוף טורף יוסף. דבר אחר לא דנתי בלבי, כל פלול לשון דין. (בראשית מח יא)

הכתב והקבלה:

ויתפלל - שם תפלה נגזר מן פלל, שהוראתו חתוך פסק דין בין צדדי הטעונים, ועיקר שרשו שתי אותיות שממנו מלת פלה, שהוראתו ברירה והבדל בין הצדדים, כמו "אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל", ומזה נגזר שם פלל להוראת הברירה המחשבית, וזה כשיזדמנו לאדם ב' דברים מתחלפים או דבר וסותרו שבהשקפה ראשונה הוא נדון בנפשו אם לאחוז בזה או בזה, הנה בעודו נושא ונותן בשיקול דעתו אז עדיין מחשבותיו מעורבבות בו כל עוד שאין לזו על זו שום הכרעה, אמנם כשניתן אחר הדיון הכרעה לאחת מן המחשבות המדיינות זו עם זו ונטה לצד אחד מהן, אז יפול על הענין לשון פלל, כלומר שהפלה בין צדדי הטוענים העיוניים, שהוברר האחד מכל השאר... (בראשית כ יז)

מלבי"ם:

...כי גדר פעל פלא היא הבחירה המחשבית, ומשתף עם פעל פלל שמורה על שפיטת הרעיון בדבר נשגב, ומענין זה בא על התפלה שענינה שפיטת הרעיון וברירת המחשבה ומזה הוציא שיוכל לברר במחשבתו למי נדר... (ויקרא כז ב)

רש"ר הירש:

לא פללתי - פלל קרוב לבלל, להחדיר אל החומר דבר מבחוץ, וכך ליצור ממנו חומר אחיד להביא יסוד רוחני אל חוג רעיונות או נסיבות להחדיר עליהם רעיון אמת, עיקרון וכו', לחבר ולאחד אותם על ידי היסוד שהוכנס אל תוכם, מכאן פלל מעשה השופט, המביא חוק ומשפט אל תוך הדברים וכך הופך את הריבוי לאחדות... (בראשית מח יא)