פסוקי דזמרא

מוהר"ן:

ואי אפשר להכניע הקליפות היינו הדמיונות והמחשבות והתאוות והבלבולים והמניעות שבמדריגה אלא על ידי גדולת הבורא, כמובא בכוונות של הודו לה' קראו בשמו, שזה המזמור נתקן להכניע הקליפות שביצירה, כי נתעוררים נגד עשיה שעולה ביצירה, ועל ידי שמזכירין גדולות הבורא נכנעין ע"ש. כי פנימיות היצירה עולה לבריאה, ופנימיות עשיה עולה ומלביש לחיצוניות יצירה ע"ש... (כה ד)