פעמות

(ראה גם: פעם)

תרגום אונקלוס:

פעמותיו - זויתיה. (שמות כה יב)

אבן עזרא:

פעמותיו - חפשתי בכל המקרא ולא מצאתי פעם שהוא זוית רק מלשון רגל, רגלי עני פעמי דלים... (שם)

רמב"ן:

...אבל לפי דעתי אין פעם רגל, אבל הוא שם הפסיעה, מה יפו פעמיך, פסיעותיך, ואמר הכתוב בכאן פעמותיו לפסיעות הכהנים הנושאים אותו, רמז שני דברים, שיהיו הטבעות בזויות למטה ממש סמוכים למושב הארון, ושיהיה כל ארכו של ארון מפסיק בין שני הטבעות... (שם)