פצע

רש"י:

פצעי - מכת חרב או חץ. (בראשית ד כג)

פצע - היא מכה המוציאה דם, שפצע את בשרו. (שמות כא כה)

אבן עזרא:

יש אומרים כי פצע להוציא דם וחבורה מכה בלי דם, והגאון אמר כי פצע שבירת עצם וחבורה מכת דם. (שם שם כה)