פצר

תרגום יונתן:

ויפצרו - ואתקיפו. (בראשית יט ט)

רמב"ן:

ויפצרו - לא מצאתי המלה הזאת רק בדברי הפיוסים, אם כן נפרש זה שפייסו ממנו הרבה שיפתח להם הדלת. (שם)

רד"ק:

ויפצרו - הרבו לדבר בו דברים רעים מאד. (שם)

הכתב והקבלה:

ויפצרו - פירשוהו לחיצה ודחיקה בגופו, שהיו דוחקים אותו מן הדלת, לפי שלא היה רוצה להתרחק מפתח הבית... ויתכן לומר כי מלת ויפצרו כמו ויפרצו, עשו בו שברים חבורות ופצעים. (שם)