פרא אדם

(ראה גם: ישמעאל)

תרגום יונתן:

פרא אדם - מדמי לערוד בבני נשא. (בראשית טז יב)

תרגום אונקלוס:

פרא אדם - מרוד באנשא. (שם)

רש"י:

פרא אדם - אוהב מדברות לצוד חיות, כמו שכתוב "וישב במדבר פארן ויהי רובה קשת". (שם)

אבן עזרא:

פרא אדם - חפשי בין האדם, כטעם "מי שלח פרא חפשי", והטעם שלא ימשול בו זר ממשפחתו, ויש אומר פרא ואדם, ובעבור שהוא אדם יד כל בו. והנכון בעיני שיהיה בין האדם כפרא, שינצח הכל בכחו, ואחר כן יד כל בו. (שם)

רמב"ן:

פרא אדם - והנכון כי פרא אדם סמוך, שיהיה איש פרא למוד מדבר, יצא בפעלו משחר לטרף ויטרוף הכל והכל יטרפו... (שם)

ספורנו:

פרא אדם - פרא הוא חמור הבר, אמר שיהיה חמור במזגו מצד האם, ושיהיה חמור הבר בהיותו שוכן במדבר, ושיהיה אדם מצד אביו, כאמרם ז"ל שעשה ישמעאל תשובה. (שם)

הכתב והקבלה:

פרא אדם - נראה שהוא מלשון פרי, שמרבה באוכלוסין ובעל חברה ונושא ונותן עם הכל. (שם)

העמק דבר:

פרא אדם - מפריא כל אדם בלי דעת דרך ארץ וחשיבות אנשים, אלא הכל הפקר אצלו... (שם)