פרח   פרוח

תרגום יונתן:

ויוצא פרח - לבלובין. (במדבר יז כג)

מלבי"ם:

ההבדל שבין פרח ובין ציץ הוא, שפרח הונח על העלים והפתילות בעלי צבע או משוללי הצבע המתגלים בהעצם קודם יציאת הפרי, וציץ מציין צמיחת הבד נושא הפרי והתגלותו, ויש אילנות שהפרח קודם להנץ, כמו "פרח מטה אהרן ויצץ ציץ", ויש שהנץ קודם להפרח, כמו "יציץ ופרח ישראל". ושם ופעל פרח הונח בעצם על הפרח הזרעיי, והושאל משם על כל דבר המתגלה ומתרבה וצומח לאט, ולא יצדק פעל פרח על הויית ותולדת העצם עצמו, רק על הפרחתו גידולו והפרותו והתרבותו... (הכרמל)