פרך

רש"י:

בפרך - בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו. (שמות א יג)

רשב"ם:

בפרך - לשון שברון הוא, בתלמוד, מפרכין באגוזים. (שם)

רש"ר הירש:

אין השורש פרך מצוי במקרא אלא בפרכת, ונראה אפוא כמציין הפרדה, כדרך שהפרוכת הבדילה בין קודש הקדשים והקודש, כן הבדילו את היהודים מתוך שאר בעלי הזכויות שבאומה הפכום לעבדים משוללי זכויות. (שם)

העמק דבר:

בפרך - חזר והזהיר על פריכת הגוף, דבזה נכלל מי שעובד באופן שאין לו תקוה להשתחרר. (ויקרא כה מו)