פתלתול

תרגום אונקלוס:

ופתלתל - ואישתניו. (דברים לב ה)

רש"י:

ופתלתל - כפתיל הזה שגודלין אותו ומקיפין אותו סביבות הגדיל, פתלתול מן התבות הכפולות. (שם)

אבן עזרא:

ופתלתל - מתחזק ומתנצח בעקשותו וכן נפתולי אלקים. (שם)

רמב"ן:

ופתלתל - ...והפתלתול הפך הצדיק. (שם)

אור החיים:

עקש ופתלתול - שאם עקשים לבד התורה מישרתם, אבל הם מתחזקים בעקשותם. (שם)